Producent nawozów najwyższej jakości

Innowacyjne i opatentowane rozwiązania

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami

Skuteczność udowodniona badaniami

Produkty OrCal®

Innowacyjny OrCal® z nagrodą na targach!

Produkty z serii OrCal® posiadają pozytywną opinię instytucji certyfikujących:

Sypki w Big Bagu

Przedstawiamy Państwu produkty z serii OrCal® pHregulator w postaci sypkiej, mogą zostać one dostarczone luzem w tzw. wannach (24 tony) lub big bagach (1 tona).

OrCal® pHregulator to produkt organiczno-mineralny z aktywnym hydratem wapnia polskiego producenta. Wykazuje wyjątkowo skuteczne i kompleksowe działanie niczym nawóz organiczny, a jednocześnie szybko odkwasza oraz użyźnia glebę i odżywia rośliny. To właśnie aktywny hydrat wapnia pozytywnie wpływa na wyjątkowe tempo działania. Rozpuszcza się 100 razy szybciej od węglanów wapnia, a więc tradycyjnej kredy czy dolomitów. Znacznie szybsza rozpuszczalność sprawia, że pierwsze efekty zastosowania naturalnego i organicznego OrCal® pHregulator zauważą Państwo już po pierwszym nawożeniu.

Wapń w OrCal® pHregulator znajduje się w formie aktywnego hydratu wapnia Ca(OH)2 będącym związkiem o wyjątkowo dużej reaktywności i zdolności odkwaszającej. Proces odkwaszania gleby przeprowadzany przy pomocy aktywnego hydratu wapnia jest nie tylko znacznie szybszy i skuteczniejszy, ale także dużo bardziej przyjazny dla środowiska glebowego, niż jej zwykłe odkwaszanie przy pomocy tlenku wapnia CaO.

Kiedy stosować wapno organiczne OrCal? OrCal® pHregulator® oprócz właściwości odkwaszania gleby dzięki odpowiedniej zawartości substancji organicznej poprawia jej strukturę, a także zwiększa zawartość próchnicy i aktywność biologiczną. Nasze workowane wapno nawozowe dostarcza także składników pokarmowych roślinie uprawnej. Zalecamy stosowanie wapniowego nawozu organicznego lub naszych produktów zastępujących nawóz – OrCal® pHregulator® jako środka przeciwdziałającego zakwaszeniu oraz do rekultywacji gleb zdegradowanych przez intensywne użytkowanie rolnicze.

.

Sposób zastosowania

Produkt OrCal® pHregulator winien być stosowany doglebowo przy pomocy rozsiewaczy do nawozów mineralnych lub środków wapnujących. Wskazane jest także, aby po zastosowaniu, wapno organiczne OrCal zostało dokładnie wymieszane z glebą.

Uwaga!

Nie stosować wapniowego produktu organicznego OrCal® pHregulator® na glebach zalanych wodą, pokrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm, ani podczas opadów deszczu. Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin oraz na pastwiska. Nie stosować podczas uprawy, wzrostu i owocowania roślin warzywnych, truskawek i poziomek.

Parametry jakościowe przykładowego produktu OrCal® EK pHregulator®

Produkt OrCal® pHregulator wzbogacony o aktywny hydrat wapnia wykazuje najwyższe parametry jakościowe, na co wpłynęły lata intensywnej pracy nad jego skutecznością. To przede wszystkim wyniki takie jak:

  • Zawartość wapnia w przeliczeniu na Ca, co najmniej 28% (m/m)
  • Zawartość wapnia CaO co najmniej 39,2%
  • Substancja organiczna co najmniej 30% (s/m)
  • Zawartość azotu N co najmniej 0,20% (m/m)
  • Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 0,50% (m/m)
  • Odczyn pH – 12,6

Dane uzyskane na podstawie wyników badań realizowanych do dokumentacji certyfikacyjnej w MRiRW. Szczegółowe informacje dotyczące produktów z serii OrCal® pHregulator® znajdą Państwo w kartach produktów oraz w decyzjach zezwalających na wprowadzenie do obrotu wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Środki ostrożności

Nasze workowane wapno organiczno-mineralne OrCal® pHregulator® przechowywać wyłącznie w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu chłodnym, suchym i dobrze przewietrzanym. Produkt może być przechowywany luzem w pryzmach na utwardzonym, równym, suchym oraz nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przed przedostawaniem się do wody. OrCal®, podobnie jak nawóz wapniowy powinien być odizolowany od gleby przy pomocy trwałych materiałów. Pryzma powinna znajdować się co najmniej 50 m od zbiorników i cieków wodnych. OrCal® pHregulator® jest produktem higroskopijnym, przechowywany luzem i w opakowaniach powinien być przykryty materiałami nieprzepuszczalnymi dla wody i promieni słonecznych.

Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt! W przypadku dostania wapna organicznego się do oczu, nosa lub ust natychmiast przepłukać obficie wodą, a następnie dokonać konsultacji lekarskiej. W przypadku spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, przedstawiając kartę produktu. Zwierzęta hodowlane nie mogą mieć dostępu do gruntu przez minimum 21 dni po zastosowaniu produktu wapniowego. Podobnie dzieje się w przypadku niektórych nawozów wapniowych. Podczas aplikacji lub przesypywania, należy stosować środki ochrony osobistej – rękawice ochronne, kombinezon, okulary. W przypadkach zagrożenia należy postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki REACH.

Zadzwoń do nas!

+48 509 769 123