Burak cukrowy? OrCal pomoże!

Burak cukrowy? OrCal pomoże!

Uwzględniasz buraka cukrowego w swoim płodozmianie, lecz zauważyłeś, że słabiej plonuje? Może to świadczyć o nieprawidłowym przygotowaniu podłoża pod wysiew. Rośliny do wzrostu potrzebują nie tylko wody i składników pokarmowych, ale też odpowiedniego odczynu, by mogły...