Odczyn gleby ma kolosalne znaczenie w uprawie roślin. Niestety, w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem jej dużego zakwaszenia, co bezpośrednio wpływa na wielkość plonów. Szacuje się, że konieczność wapnowania dotyczy ok. 75 proc. powierzchni użytkowych. Coraz więcej mówi się o korzyściach, jakie daje wapno organiczne w postaci hydratu. Czym ono jest? Jak je stosować? W jaki sposób wpływa na zakwaszoną glebę? Jak wybrać nawóz organiczno-mineralny? Czytaj dalej!

Powszechny problem zakwaszenia gleb w Polsce

Na stan niskiego pH gleb w Polsce ma wpływ wiele czynników. Dzieli się je na naturalne oraz będące konsekwencją działania człowieka. Do tej pierwszej grupy zalicza się m.in.:

 • klimat,

 • naturalne procesy tworzenia się gleb,

 • rodzaj skał glebotwórczych.

Czynniki powodujące zakwaszenie ziemi, które są następstwem wieloletnich upraw, to:

 • wykorzystywanie nawozów mineralnych,

 • zjawisko tzw. kwaśnych deszczy,

 • ubytek ważnych pierwiastków w procesie zbierania plonów.

Jednym z rekomendowanych rozwiązań jest sięgnięcie po hydrat wapnia. Warto jednak upewnić się, że wybrany producent nawozów rolniczych cieszy się zaufaniem klientów, a jego produkty mają odpowiednie certyfikaty i atesty.

Konsekwencje zakwaszania gleb

Im niższe pH gleby, tym gorsza jego jakość. Zbyt kwaśna ziemia nie sprzyja rozwojowi ważnych dla plonów bakterii, a z drugiej strony zwiększa ryzyko pojawienia się grzybów i pleśni. Ponadto, obniża się zawartość próchnicy i zawartość składników mineralnych, które nie mogą być w pełni absorbowane przez rośliny.

Co więcej, mała zasadowość gleb przyczynia się do powstawania nierozpuszczalnych form fosforanów glinu i żelaza, zmniejszenia produkcji biomasy i zwiększenia strat składników pokarmowych.

Wapno nawozowe workowane to najprostszy, a zarazem najskuteczniejszy sposób na pozbycie się problemu zbyt niskiego pH gleby, a także znaczne poprawienie jej żyzności. Jego stosowanie przyczynia się do poprawy jakości ziemi aż o ok. 25 proc.

Wapnowanie gleby = zwiększenie plonów

Zjawisko wapnowania gleby to szybki i skuteczny sposób na poprawę jakości upraw. Wapno polepsza wiele parametrów ziemi, w tym chemicznych, fizycznych oraz agrotechnicznych. Największe korzyści z jego stosowania to:

 • zwiększenie zjawiska pobierania składników mineralnych i wody z gleby,

 • neutralizacja szkodliwych dla roślin toksyn,

 • przyspieszenie rozkładu organicznej materii,

 • poprawa przyswajalności związków fosforu,

 • lepszy wzrost systemu korzeniowego.

Wybór nawozów organiczno-mineralnych

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów nawozów, zawierających w składzie hydrat wapnia. Dobrą praktyką jest odpowiednie dobranie ich do rodzaju uprawy — sadu, pola, roślin ozdobnych, szklarniowych i innych. W praktyce, najlepiej jest nawozić ziemię tuż po zbiorach.

Godny zaufania producent nawozów, zarówno mineralnych, jak i organicznych, powinien mieć duże doświadczenie w branży rolniczej oraz współpracować z jednostkami naukowymi. Jego produkty najczęściej opierają się na wynikach wieloletnich badań. Wybierz więc dobrą markę, a zyskasz pewność najwyższej jakości.

5/5 - (1 vote)