Intensywna uprawa kukurydzy stała się powszechna w Polsce i na świecie wiele lat temu. Roślina ta bardzo dobrze przystosowała się do naszych warunków klimatycznych, a jej kolejne odmiany zyskały większą tolerancję na szkodniki i krótszy okres wegetacyjny. Ze względu jednak na swoje wymagania glebowe kukurydza jest rośliną o większych potrzebach niż zboża takie jak pszenica czy żyto. Uzyskanie wysokiego plonu zależy od wielu czynników, z czego głównym jest wrażliwość uprawy na wpływ środowiska. Jak zmniejszyć jego negatywne skutki? Sprawdź!

Plonowanie kukurydzy – od czego zależy?

Zabiegi agrotechniczne, pogoda w sezonie wegetacyjnym, nawozy organiczne i mineralne – to wszystko wywiera wpływ na to, jak wybujały pokrój uzyskają rośliny na polu oraz jak obfite będą zbiory ziarna. Kukurydza jest szczególnie wrażliwa również na odczyn gleby, w której rośnie. Jej zakres tolerancji to pH 5,5-7,5. Zarówno powyżej, jak i poniżej zboże to nie będzie obradzało na zadowalającym poziomie. Jak podaje Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, przywracając optymalne wartości, zapewniasz sobie wzrost plonowania nawet o 60%. Jednak nie każdy nawóz wapniowy jest w stanie zadziałać przy wyższym pH. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi OrCal – produkt łączący w sobie zalety wapna i nawozu organicznego.

Opłacalna uprawa kukurydzy z OrCalem

OrCal jest produktem, w którym forma aktywnego hydratu wapnia łączy się z mocą makro- i mikroelementów oraz frakcji organicznej. Dzięki takiemu składowi poprawia stan gleby wielostronnie, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów uprawy oraz wyższych zbiorów. Gdy planujesz wysiew kukurydzy, na pewno zaczniesz od wapnowania, by polepszyć właściwości roli. To pierwszy zabieg, który daje podstawę do dalszej pielęgnacji gruntu – pominięcie go może grozić niezadowalającym poziomem plonowania. Aby uprawa była opłacalna, konieczne jest wykorzystywanie pełnego potencjału Twojego pola, a to możesz uzyskać tylko po przywróceniu roli całkowitej sprawności.

Jak OrCal pomoże Ci zwiększyć korzyści z uprawy kukurydzy?

Wapno w postaci kredy czy dolomitu działa skutecznie, gdy odkwaszasz glebę o pH wynoszącym maksymalnie 5,5. Bardziej zasadowy odczyn, choć nadal nie do końca korzystny, nie zapewnia odpowiedniej rozpuszczalności nawozu wapniowego w kwasach organicznych. OrCal zawiera aktywny hydrat wapnia, doskonale odnajdujący się w wyższych wartościach pH. Szybko alkalizuje warstwę orną – nawet o 1-1,5 jednostki w czasie 2-3 miesięcy. Ponadto OrCal:

  • działa jak nawóz organiczny, poprawiając strukturę gleby i jej profil mikrobiologiczny przez zawartość próchnicy,
  • zmniejsza przyswajanie metali ciężkich takich jak glin czy mangan, które ograniczają wzrost roślin,
  • niweluje skutki suszy poprzez poprawę sorpcji gleby i jej retencji – niedobór opadów przestaje być tak dotkliwy,
  • oferuje dawkę podstawowych składników odżywczych, jak azot, fosfor i potas, a także zestaw mikroelementów,
  • pozwala zmniejszyć wielkość nawożenia mineralnego kukurydzy,
  • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych i przywrócenie składników w nich zawartych jako dostępnych dla korzeni,
  • ogranicza rozwój chorób bakteryjnych, grzybowych, a także szkodników takich jak nicienie i drutowce, stanowiących potencjalne zagrożenie dla przyszłej uprawy.

Zmniejsz ryzyko – włącz OrCal w plan nawożenia

Jesteś zdecydowany wprowadzić kukurydzę do swojego płodozmianu? Przygotuj odpowiednio glebę, by wesprzeć ją w rozwoju w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Mocne korzenie, wysoki stopień odżywienia i silna łodyga ograniczają skutki stresu – zarówno abiotycznego – m.in. warunki pogodowe, jak i biotycznego – pojawienie się szkodników i chorób. Skorzystaj z naszej oferty i skontaktuj się z doradcą, który pomoże Ci dobrać dawkę produktu OrCal pod potrzeby Twoich upraw. Postaw na skuteczną, nowoczesną formułę i ciesz się rosnącymi plonami jak po skutecznym wapnowaniu oraz nawozie organicznym.

Rate this post